De vereniging

Het ontstaan van de vereniging vond zijn oorzaak in een verdrietige gebeurtenis. Het verhaal is ongeveer als volgt:

Berend Katuin uit Winschoten was al jaren bezig met de stamboom van de families Katuin en Katoen.

Mijn zus Harma Katuin had al verschillende keren contact gehad met Berend Katuin in verband met een afstudeercadeau voor mij. Op 24 juni 1999 studeerde ik af en tussen de geschenken die ik na de plechtigheid kreeg zat een map in bruin papier gewikkeld. Ik legde dat eerst terzijde en juichte over het schilderij dat ik van een vriend kreeg. Thuis gekomen rukte ik het pak open. In mijn handen hield ik de stamboom van de families Katuin en Katoen. Mijn ontroeringsbescherming werkte even niet en op de eerste bladzijde viel een traan van vreugde.

In het jaar daarop bezochten Harma en ik Berend Katuin en hebben we een geanimeerd gesprek gehad over – uiteraard – de stamboom. Op een avond in oktober 2001 belde Harma mij met het bericht dat Berend Katuin erg ziek was en hij de stamboom aan ons over wilde dragen. Wij bezochten opnieuw Winschoten, en het beheer over de stamboom werd aan Harma en mij opgedragen. In de auto hebben we er niet zoveel over gepraat. De Katuins & Katoens zijn beter met grondwerk dan met gevoelens.

Op 19 november 2001 overleed Berend Katuin na een kort ziekbed. In de periode daarna hebben Harma en ik nagedacht hoe we de stamboomerfenis van Berend verder konden oppakken. Op een gegeven ogenblik hebben we Jeanine, de dochter van Berend, gevraagd om samen met ons de stamboom over te nemen.

Op 13 juni 2002 is toen de oprichtingsvergadering van de Vereniging Berend Katuin geweest in het huis van Berend in Winschoten, in de aanwezigheid van zijn weduwe. In deze vergadering zijn de statuten van de vereniging ontworpen en getekend door Jeanine, mijn zus Harma en ondergetekende, en is een eerste aanzet gegeven om te kijken hoe we de stamboom en de vereniging verder konden uitbreiden. In de twee jaar daarop zijn families Katuin en Katoen in Nederland aangeschreven om te kijken of er interesse was voor het verder uitwerken van een vereniging. Berend was zelf eigenlijk alleen druk met de stamboom bezig, maar bezocht ook heel veel Katuins en Katoens en afstammelingen van Katuins/Katoens om verdere gegevens los te krijgen. Onwillekeurig had hij dus tijdens zijn leven al een eerste aanzet gegeven tot een vereniging……

In 2004 hadden we een aantal geïnteresseerden, en op 25 april 2004 vond de eerste openbare bestuursvergadering plaats in de stationsrestauratie in Zwolle. Daar hebben we besloten het verder uitwerken van de stamboom daadwerkelijk in een verenigingsvorm te gieten zodat er meer mensen aan zouden kunnen werken en het een wat ruimer karakter kreeg. Daarna heeft het verder vormgeven van de vereniging even op zich laten wachten (vanwege allerlei drukke activiteiten van Harma, Jeanine en ondergetekende), maar vanaf het najaar van 2006 zijn er met enige regelmaat openbare bestuursvergaderingen geweest, en is er nu behoorlijk wat leven in de vereniging geblazen, met het gevolg dat we nu regelmatig een vergadering hebben met een groeiende groep aanwezigen.

In de afgelopen tijd hebben we echter, met de aanwezigen op de vergadering, wel heel wat bereikt, en kunnen we trots melden dat de eerste Katuin/Katoen familiedagen hebben plaatsgevonden, en hopelijk volgen er nog vele!

Tamme Jan Katuin

Voorzitter Vereniging Berend Katuin